Оборудование для солнечной электростанции Подробнее
Məxfilik Siyasəti
1. TERMİNLƏRİN TƏRİFİ

1.1. Bu Məxfilik Siyasəti aşağıdakı terminlərdən istifadə edir:

1.1.1. "Sayt administrasiyası" - şəxsi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, həmçinin fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədlərini, işlənəcək fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) müəyyənləşdirən saytın idarə edilməsi üçün səlahiyyətli işçilər.

1.1.2. "Şəxsi məlumatlar" - birbaşa və ya dolayı yolla müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilmiş bir şəxsə (fərdi məlumatların subyektinə) aid olan hər hansı bir məlumat.

1.1.3. "Fərdi məlumatların emalı" - avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya şəxsi məlumatlarla bu cür vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu, o cümlədən toplanması, qeyd edilməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, verilməsi, əldə edilməsi), şəxssizləşdirmə, bloklama, silmək, şəxsi məlumatların məhv edilməsi.

1.1.4. "Şəxsi məlumatların məxfiliyi" - sayt administrasiyası tərəfindən fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan və ya başqa bir qanuni əsasın mövcudluğu olmadan qəsdən yayılmasının qarşısını almaq üçün məcburi bir tələbdir.

1.1.5. "Sayt istifadəçisi" - internet vasitəsilə sayta daxil olan və bu saytdan öz məqsədləri üçün istifadə edən şəxs.

1.1.6. "Cookies" -veb server tərəfindən göndərilən və istifadəçinin kompüterində saxlanılan kiçik bir məlumat parçası, veb müştəri və ya veb brauzer hər dəfə müvafiq saytın səhifəsini açmağa çalışarkən HTTP sorğusunda veb serverə göndərir.

1.1.7. "IP ünvanı" - IP protokolu ilə qurulmuş kompüter şəbəkəsindəki node üçün unikal şəbəkə ünvanı.

2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

2.1. İstifadəçinin saytdan istifadəsi bu Məxfilik Siyasətinə və istifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtlərinə razılıq deməkdir.

2.2. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadıqda, istifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır.

2.3. Bu Məxfilik Siyasəti yalnız bu sayta aiddir. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin bu saytda mövcud olan bağlantıları izləyə biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

2.4. Sayt administrasiyası sayt istifadəçisi tərəfindən verilən şəxsi məlumatların etibarlılığını yoxlamır.

3. MƏXFİLİK SİYASƏTİNİN MÖVZUSU

3.1. Bu Məxfilik Siyasəti sayt rəhbərliyinin İstifadəçinin sayt Administrasiyasının müxtəlif sorğuları ilə təmin etdiyi şəxsi məlumatların qəsdən açıqlanmaması ilə bağlı öhdəliklərini müəyyənləşdirir (məsələn, saytda qeydiyyatdan keçərkən, sifariş verərkən, bildirişlərə abunə olduqda və s.).

3.2. Bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində işlənməyə icazə verilən şəxsi məlumatlar istifadəçi tərəfindən saytdakı xüsusi formaları doldurmaqla təmin edilir və adətən aşağıdakı məlumatları ehtiva edir:

3.2.1. İstifadəçinin soyadı, adı, atasının adı;

3.2.2. İstifadəçinin əlaqə telefonu;

3.2.3. e-poçt ünvanı (e-poçt);

3.2.4. İstifadəçinin Yaşayış yeri və digər məlumatlar.

3.3. Sayt administrasiyası, həmçinin sayt səhifələrini ziyarət edərkən avtomatik olaraq ötürülən fərdi məlumatların qorunması səylərini qəbul edir:

IP ünvanı;
cookies-dən məlumat;
brauzer haqqında məlumat (və ya sayta daxil olan digər proqram);
giriş vaxtı;
ziyarət edilmiş səhifə ünvanları;
referer (əvvəlki səhifənin ünvanı) və s.

3.3.1. Cookies-in söndürülməsi sayta daxil ola bilməməyə səbəb ola bilər.

3.3.2. Sayt ziyarətçilərinin IP ünvanları haqqında statistika toplayır. Bu məlumat texniki problemləri müəyyənləşdirmək və həll etmək, əməliyyatların Düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün istifadə olunur.

3.4. Yuxarıda müzakirə olunmayan hər hansı digər şəxsi məlumat (alış tarixi, istifadə olunan brauzerlər və əməliyyat sistemləri və s.) 5.2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, qəsdən açıqlanmır. və 5.3. bu Məxfilik Siyasəti.

4. İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ TOPLANMASI MƏQSƏDLƏRİ

4.1. Sayt Administrasiyası istifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

4.1.1. Sifariş vermək və müqavilə bağlamaq üçün saytda qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçinin identifikasiyası.

4.1.2. İstifadəçiyə saytın fərdi resurslarına giriş imkanı vermək.
4.1.3. Bildirişlərin yönləndirilməsi, saytın istifadəsi ilə bağlı sorğular, xidmətlərin göstərilməsi, istifadəçidən sorğu və müraciətlərin işlənməsi daxil olmaqla istifadəçi ilə rəylərin yaradılması.

4.1.4. Təhlükəsizliyi təmin etmək, saxtakarlığın qarşısını almaq üçün istifadəçinin yerini müəyyənləşdirmək.

4.1.5. İstifadəçi tərəfindən verilən fərdi məlumatların etibarlılığı və tamlığının təsdiqlənməsi.

4.1.6. İstifadəçi hesab yaratmağa razılıq verərsə, alış-veriş etmək üçün hesab yaratmaq.

4.1.7. Sayt istifadəçisinin Sifariş vəziyyəti barədə bildirişləri.

4.1.8. Ödənişlərin işlənməsi və alınması, vergi və ya vergi güzəştlərinin təsdiqlənməsi, ödənişin mübahisələndirilməsi, İstifadəçi tərəfindən kredit xəttinə Uyğunluğun müəyyənləşdirilməsi.

4.1.9. Saytın istifadəsi ilə bağlı problemlər yarandıqda İstifadəçiyə effektiv müştəri və texniki dəstək vermək.

4.1.10. İstifadəçiyə onun razılığı, məhsul yeniləmələri, xüsusi təkliflər, qiymət məlumatları, bülleten və digər məlumatları sayt adından və ya saytın tərəfdaşları adından təqdim etmək.

4.1.11. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

4.1.12. Bu saytın tərəfdaşlarının üçüncü tərəf saytlarına və ya xidmətlərinə təkliflərini, yeniləmələrini və ya xidmətlərini almaq üçün istifadəçiyə giriş imkanı vermək.

5. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏSİ ÜSULLARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi müddət məhdudiyyəti olmadan, hər hansı bir qanuni şəkildə, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edərək və ya bu cür vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumatların informasiya sistemlərində aparılır.

5.2. İstifadəçi razılaşır ki, sayt administrasiyası şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə, xüsusən də kuryer xidmətlərinə, poçt rabitəsi Təşkilatlarına, telekommunikasiya operatorlarına, yalnız ictimai təklif müqaviləsi çərçivəsində saytda tərtib edilmiş istifadəçi müraciətlərini yerinə yetirmək üçün ötürmək hüququna malikdir.

5.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatları səlahiyyətli dövlət orqanlarına yalnız qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada ötürülə bilər.

6. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

6.1. İstifadəçi öhdəlik götürür:

6.1.1. Saytdan istifadə üçün zəruri olan şəxsi məlumatlar haqqında düzgün və düzgün məlumat verin.

6.1.2. Bu məlumat dəyişdirildiyi təqdirdə fərdi məlumatlar haqqında verilən məlumatları yeniləyin və ya əlavə edin.

6.1.3. Saytda saxlanılan məxfi məlumatlarınıza girişi qorumaq üçün tədbirlər görmək.

6.2. Sayt administrasiyası öhdəlik götürür:

6.2.1. Alınan məlumatları yalnız bu Məxfilik Siyasətinin 4-cü bəndində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edin.

6.2.2. 5.2-ci bənd istisna olmaqla, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını açıqlamayın. və 5.3. bu Məxfilik Siyasəti.

6.2.3. İstifadəçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin və ya yoxlama dövrü üçün fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqanın müraciəti və ya tələbi, etibarsız Şəxsi məlumatlar və ya qanunsuz hərəkətlər aşkar edildiyi andan etibarən müvafiq istifadəçiyə aid fərdi məlumatların bloklanmasını həyata keçirin.

7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

7.1. Sayt rəhbərliyi, 5.2-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq qəsdən açıqlanmasına cavabdehdir., 5.3. və 7.2. bu Məxfilik Siyasəti.

7.2. Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında, bu məxfi məlumat olduqda Sayt Rəhbərliyi məsuliyyət daşımır:

7.2.1. İtirilməsindən və ya açıqlanmasından əvvəl ictimai mülkiyyətə çevrildi.

7.2.2. Sayt administrasiyası tərəfindən alınana qədər üçüncü tərəfdən alındı.

7.2.3. Üçüncü şəxslər tərəfindən sayt sənədlərinə icazəsiz giriş yolu ilə əldə edilmişdir.

7.2.4. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanıb.

7.3. İstifadəçi mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş şəxsi məlumatların qanuniliyinə, düzgünlüyünə və doğruluğuna görə məsuliyyət daşıyır.

8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1. Sayt istifadəçisi ilə sayt rəhbərliyi arasındakı münasibətlərdən irəli gələn mübahisələr üçün məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl bir iddia (mübahisənin könüllü həlli üçün yazılı təklif) məcburidir.

8.2. İddianın alıcısı iddianın alındığı gündən 30 təqvim günü ərzində iddiaya baxılmasının nəticələri barədə ərizəçiyə yazılı şəkildə məlumat verir.

8.3. Razılaşma əldə edilmədikdə, mübahisə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəmə orqanına baxılmaq üçün veriləcəkdir.

8.4. Mövcud qanunvericilik bu Məxfilik Siyasətinə və istifadəçi ilə sayt rəhbərliyi arasındakı münasibətlərə tətbiq olunur.

9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

9.1. Sayt administrasiyası istifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətinə dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

9.2. Yeni məxfilik siyasəti, Məxfilik Siyasətinin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir